Menu


Нохчийн меттан урок

Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

19-г1а урок

Урокан ц1е: Мусаев М. «Ц1ен маьхьси» туьйра.
1алашо:
1. Туьйранан чулацаман жам1 даран кепехь дакъошца маь1на дарца дешархой кхетош-кхиор т1ехь болх д1абахьа.
2. Халкъан барта кхоллараллин а, литературни а произведенеш юкъара башхаллаш билгалъяха, тобанашца бечу балхаца шайна хетарг, туьйра доьшуш х1ораннан кхоллаелла ойла къасто.
3. Дешархой произведени къастош, яххьашца шерра еша 1амор т1е къаьсттина тидам бахийта.
Урокана оьшу г1ирс: яздархочун портрет, керлачу дешнийн маь1на гойтуш кечйина слайдаш, тептарш, дошмалгаш, къоламаш, компьютер, экран, проектор, учебникаш, ловзаран кепана лерина кехаташ, урокан жам1даран г1ирс.
Урокан тайпа: Керла хаарш довзийтаран урок.
Урок д1аяхьар:
I. Догдаийтаран мур.
II. Дешархойн хаарийн актуализаци яран мур.
1. Хаарш таллар тестировани ярца д1адахьар.
1) Муьлхачу туьйранна т1ера ду х1ара дешнаш?
- Г1айг1а ма елахь, сан хьоме да. Дукха зама ялале могаш-маьрша а долуш, со юха кхочур ду хьуна….
А) «Кхо ваша»
Б) «Тамашийна олхазар»
В) «Доьшуш хилла к1ант»
2) Халкъан барта кхоллараллин тайпанаш?
А) Повесть
Б) Роман
В) Кицанаш
3) Х1ара дешнаш юкъадог1у туьйра билгалдаккха.
Говраца юха а чуиккхина, катоьхна вортана т1ера а лаьцна, хьала а баьккхина, ластийна йо1 йолчу корах чукхоьссина к1анта и ка…
А) «Кхо ваша»
Б) «Барзо 1ахарца мохк къовсар»
В) «Доьшуш хилла к1ант»
2. Къастийначу произведенийн чулацам карлабаккхар, таллам бар.
III. Урокан керла коьчал йовзийтар.
1. Мусаев Мохьмад Мусаевичан дахарх а, кхоллараллех а боцца хьехархочо хаам бар.
Нохчийн ширачу Бух1ан-Юьртахь 1915-чу шарахь ахархочун доьзалехь вина Мусаев Мохьмад.
Винчу юьртахь чекхъяьккхина цо юьззина йоцу юккъера ишкол. Цул т1аьхьа белхаш бина тайп-тайпанчу меттигашкахь, книжни издательствехь, и. д1. кх. Мохьмадана исбаьхьаллин литература марзйинарш, ша ма-баххара, кхоьлинчу деношкахь а, 1аьнан ехачу буьйсанашкахь а шен нийсархошца цхьаьна цо ца 1ебаш ладег1на хьекъале туьйранашший, шира хабаршший, дийцаршший, хилларшший дара.
Нохчийн яздархо хилла д1ах1уттуш Мусаев Мохьмада яздина шен дуьххьарлера «Дашо гуьйре» ц1е йолу дийцар.
Цу дийцарх радиопередача хезна суьйре уггаре а доккха хазахетар хилла, гуттаренна йисира Мохьмадан дагахь.
Халкъаца ч1ог1а уьйр йолуш хиларна, йоккха таро хилла Мусаев Мохьмадан кхолларалла кхиарехь. Цо язйина дуккха а произведенеш: дийцарш, повесташ, романаш.
Йоккха лар йитина Мусаев Мохьмада нохчийн драматургехь а. Цо язйина пьесаш дуккха а шерашкахь х1иттийна къоман театрехь. Мохьмадна дика девза адамийн дахаран г1иллакхаш а, амалш а. Шен произведенешца коьртачу хаттарна жоп дала г1ерта яздархо «Х1унда веха стаг лаьтта т1ехь? Диканна я вонна?»
Шен хьомечу къоман, мехкан дахарх шен дахар доьзна, нохчийн литературехь хьанал къахьоьгуш схьавеъна Мусаев Мохьмад.
2. «Ц1ен маьхьси» туьйранан чулацам хьехархочо текст ешарца бовзийтар (90-94-г1ий аг1онаш).
3. Керлачу дешнийн маь1на къастор, дошмалгаш т1е д1а а яздеш (аьтто болчохь сурт а гойтуш):
1ожа – сирла-можа-бора бос. Т1охьазин – кхузахь: берзан (сурт гойту). Боьра - чукхетта меттиг (сурт гойту). Жил-1аламат - кхузахь: гонах мел дерг. Мук1арло – къобалдар, даредар. Абдин-абделац – кхузахь: цкъа а довр дац.
3. Дешархошка шайга ешийтар.
IV. 1амийнарг т1еч1аг1дар.
1. Дешархошца шерра ешар т1ехь къовсадаларца болх д1абахьар.
2. Хаттаршца чулацам къастор.
а) Борззий, цхьогаллий эг1аран бахьана х1ун дара?
аь) Цхьогало шена динарг муха декъа г1ерташ хилла борз?
б) Х1ун 1алашо йолуш т1екхайкхина хилла лоьмо шена гонах мел долу акхарой? в). Корта лозуш долчу лоьмана х1ун хьехар дира барзо?
г) Х1ун дара цо дагалаьцнарг?
3. Дешархошка къастош меттигаш ешийтар.
а) Лоьмо орца дехаран кеп гойту меттиг лахий, еша.
аь) Акхароша вовшашца дина къамел билгалдаккха.
б) Барзо цхьогална бекхам бан дагахь дагалаьцнарг къастаде.
4. Туьйранан текст яххьашца ешийтар дешархошка.
V. Урокан жам1 дар.
1. Реза доцуш меттиг билгалъелирий шуна туьйранахь?
2. Муьлха тайпа башхалла ю х1окху туьйранан чулацамехь къасто?
3. Дешархойн хаарийн мах хадор.
VI. Рефлексин мур.
1. Урокехь суна дика хеттарг дара…
2. Суна дика цахеттарг…
3. Суна атта хеттарг…
4. Суна хала хеттарг…
5. 1алашоне кхачийнарг…
VII. Ц1ахь: еша а, чулацам хаа а 90-94-г1ий аг1онаш; суьрташ дахка чулацамна.

ГАЙРБЕКОВА Марьям

Консоль отладки Joomla!

Сессия

Результаты профилирования

Использование памяти

Запросы к базе данных